ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

A ( AH0) series ( S IH1 R IY0 Z) of ( AH1 V) bank ( B AE1 NG K) robberies ( R AA1 B ER0 IY0 Z) involving ( IH2 N V AA1 L V IH0 NG) ex ( EH1 K S)-military ( M IH1 L AH0 T EH2 R IY0), killing ( K IH1 L IH0 NG) of ( AH1 V) a ( AH0) Stasi ( S T AA1 S IY0) operative ( AA1 P ER0 AH0 T IH0 V), shootings ( SH UW1 T IH0 NG Z) of ( AH1 V) drug dealers ( D R AH1 G D IY1 L ER0 Z), gangsters ( G AE1 NG S T ER0 Z), even ( IY1 V IH0 N) police ( P AH0 L IY1 S) officers ( AO1 F AH0 S ER0 Z).

 


  

 
A
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
series
 • อนุกรม: ลำดับ, สิ่งที่ต่อเนื่องกัน [Lex2]
 • ชุดของสิ่งของ: กลุ่มของสิ่งของ [Lex2]
 • ลำดับในวิชาคณิตศาสตร์: อนุกรมเลขหมาย [Lex2]
 • สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ[Lex2]
 • (เซีย'รีซ) n.,adj. (ซึ่งเป็น) อนุกรม,ลำดับ,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน,ชุด,อนุกรมเลขหมาย. [Hope]
 • (n) ชุด,ตอน,ลำดับ,อนุกรม,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน [Nontri]
 • /S IH1 R IY0 Z/ [CMU]
 • (n) /s'ɪəʳriːz/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
bank
 • ธนาคาร[Lex2]
 • เงินที่ได้จากการเล่นการพนัน: เงินพนัน [Lex2]
 • ที่เก็บข้อมูล อาหารหรือเลือดเพื่อใช้ตอนฉุกเฉิน: สิ่งที่สำรองเอาไว้ [Lex2]
 • เอาเงินฝากธนาคาร: เอาเงินเข้าธนาคาร [Lex2]
 • สะสม[Lex2]
 • ตลิ่ง: ชายฝั่ง, เขื่อน, ฝั่ง [Lex2]
 • หาดตื้นๆ (ใต้น้ำทะเล): ที่ตื้นเขิน [Lex2]
 • ที่ลาดชัน: การลาดเอียง [Lex2]
 • ทิวยาว: เทือก, แถว, แนว [Lex2]
 • เอามากอง: ทำให้เป็นกอง [Lex2]
 • ทำให้เอียง: (เครื่องบิน) เอียงเล็กน้อย [Lex2]
 • ใส่ขี้เถ้าลงในไฟเพื่อให้ความร้อนลดลงและไหม้ช้า[Lex2]
 • |die, pl. Banken| ธนาคาร [LongdoDE]
 • (แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร ###S. mass [Hope]
 • (n) ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,ธนาคาร [Nontri]
 • /B AE1 NG K/ [CMU]
 • (v) /b'æŋk/ [OALD]
robberies
 • /R AA1 B ER0 IY0 Z/ [CMU]
 • (n) /r'ɒbərɪz/ [OALD]
  [robbery]
 • การปล้น: การโจรกรรม [Lex2]
 • (n) การปล้น,การขโมย,การโจรกรรม,การลักขโมย [Nontri]
 • /R AA1 B ER0 IY0/ [CMU]
 • (n) /r'ɒbəriː/ [OALD]
involving
 • /IH2 N V AA1 L V IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /'ɪnv'ɒlvɪŋ/ [OALD]
  [involve]
 • เกี่ยวพัน: โยงใยถึง, ข้องเกี่ยว, พัวพัน [Lex2]
 • ทำให้พัวพัน: พาดพิงถึง, เกี่ยวข้อง, มีส่วนร่วม [Lex2]
 • (อินวอลว') vt. รวมทั้ง,รวมถึง,ม้วนเข้า,ม้วนในห่อ,พับ,ล้อมรอบ. ###SW. involvement n. involver n. ###S. implicate [Hope]
 • (vt) รวมอยู่ด้วย,พาดพิงถึง,นำไปสู่,ก่อให้เกิด,พัวพัน,มีผลต่อ [Nontri]
 • /IH2 N V AA1 L V/ [CMU]
 • (v) /'ɪnv'ɒlv/ [OALD]
ex
 • ก่อนหน้า[Lex2]
 • นอก[Lex2]
 • พยัญชนะในภาษาอังกฤษตัวที่ 24[Lex2]
 • ไม่มี: ปราศจาก [Lex2]
 • ไม่รวม: ไม่คิดรวม [Lex2]
 • อดีตภรรยาหรือสามี (คำไม่เป็นทางการ): คนรักเก่า, แฟนเก่า, อดีตคนรัก [Lex2]
 • ออก: จาก [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • คู่รักเก่า: แฟนเก่า [Lex2]
 • (เอคซฺ) n. อดีตสามี,อดีตภรรยา prep. โดยไม่รวม -Phr. (ex dividend ไม่เอาเงินปันผลคราวหน้า,ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่) -Phr. (ex ship หรือ ex steamer ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่ออกจากเรือไป -Phr. (ex godown (warehouse,store) ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่โกดังของผู้ขาย)) -Ph [Hope]
 • /EH1 K S/ [CMU]
 • (n) /'ɛks/ [OALD]
military
 • ทหาร: กองกำลัง, กองทัพ [Lex2]
 • ทางทหาร: เกี่ยวกับทหาร, ของทหาร [Lex2]
 • เกี่ยวกับสงคราม[Lex2]
 • (มิล'ลิเทอรี) adj. เกี่ยวกับทหาร [Hope]
 • (adj) ในทางทหาร,เกี่ยวกับทหาร [Nontri]
 • /M IH1 L AH0 T EH2 R IY0/ [CMU]
 • /M IH1 L IH0 T EH2 R IY0/ [CMU]
 • (n) /m'ɪlɪtriː/ [OALD]
killing
 • ถึงตาย[Lex2]
 • (คิล'ลิง) n. การฆ่า,การทำลาย,เหยื่อทั้งหมดที่ได้จากการล่า adj. ซึ่งถูกฆ่า,ถึงตาย,เหนื่อยอ่อน,ดึงดูดความสนใจ,ขบขันมาก,อดที่จะหัวเราะไม่ได้. ###SW. killingly adv. [Hope]
 • (n) การฆ่า,การสังหาร,การประหาร,การทำลาย,เหยื่อ [Nontri]
 • /K IH1 L IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /k'ɪlɪŋ/ [OALD]
  [kill]
 • การเข่นฆ่า: การฆ่า, การสังหาร, การฆ่าฟัน, การประหาร, การฆาตกรรม [Lex2]
 • ฆ่า: เข่นฆ่า, สังหาร, ฆ่าฟัน, สังหาร, ประหัตประหาร, ฆาตกรรม [Lex2]
 • ทำให้ตาย: ทำให้เสียชีวิต, เป็นเหตุให้ตาย, เป็นเหตุให้เสียชีวิต [Lex2]
 • (คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง) ###S. slay [Hope]
 • (vt) ฆ่า,ประหารชีวิต,ปราบ,กำจัด,หยุด,ทำลาย [Nontri]
 • /K IH1 L/ [CMU]
 • (v) /k'ɪl/ [OALD]
Stasi
 • /S T AA1 S IY0/ [CMU]
operative
 • คนงาน[Lex2]
 • พร้อมใช้งาน: ที่เกิดผล [Lex2]
 • (ออพ'พะเรทิฟว) n. ผู้ปฏิบัติการ,นักสืบ,สายลับ,ช่าง,คนงาน. adj. เกี่ยวกับปฏิบัติการ,มีอิทธิพล,มีผล,ได้ผล,เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการงาน ###SW. operativity n. [Hope]
 • (adj) ปฏิบัติ,ก่อผล,ทำการ,มีผล [Nontri]
 • /AA1 P ER0 AH0 T IH0 V/ [CMU]
 • (n) /'ɒpərətɪv/ [OALD]
shootings
 • /SH UW1 T IH0 NG Z/ [CMU]
  [shooting]
 • /SH UW1 T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /ʃ'uːtɪŋ/ [OALD]
drug dealers
  [drug dealer]
 • คนขายยา[Lex2]
gangsters
 • /G AE1 NG S T ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /g'æŋstəz/ [OALD]
  [gangster]
 • เหล่าร้าย: อันธพาล, นักเลง, นักเลงโต [Lex2]
 • n. สมาชิกของแก๊งอาชญา ###S. criminal,racketeer [Hope]
 • (n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล [Nontri]
 • /G AE1 NG S T ER0/ [CMU]
 • (n) /g'æŋstər/ [OALD]
even
 • (จำนวน) เท่ากัน[Lex2]
 • (เลข) คู่[Lex2]
 • ทำให้เท่ากัน: เสมอกัน [Lex2]
 • ทำให้เท่ากัน: ทำให้เสมอกัน [Lex2]
 • แม้กระทั่ง: แม้แต่ [Lex2]
 • ยิ่งไปกว่านั้น[Lex2]
 • เรียบ: เสมอกัน [Lex2]
 • สงบ: เงียบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น [Lex2]
 • (อี'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi [Hope]
 • (adj) สม่ำเสมอ,เสมอกัน,เป็นคู่,เท่า,พอดี,คงที่,เรียบ [Nontri]
 • (adv) แม้แต่,แม้ว่า,ยิ่งกว่านั้น [Nontri]
 • (vt) ทำให้เรียบ,ทำให้เสมอกัน,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุล [Nontri]
 • /IY1 V IH0 N/ [CMU]
 • (v) /'iːvn/ [OALD]
police
 • ี่ตำรวจ: ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ [Lex2]
 • ี่การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน[Lex2]
 • ควบคุม: รักษาความสงบเรียบร้อย [Lex2]
 • ทำความสะอาด[Lex2]
 • (พะลีส') n.vt. ตำรวจ, (การ) รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน [Hope]
 • (vt) รักษาความสงบ,ตรวจตรา,พิทักษ์ [Nontri]
 • /P AH0 L IY1 S/ [CMU]
 • (v) /p'əl'iːs/ [OALD]
officers
 • /AO1 F AH0 S ER0 Z/ [CMU]
 • /AO1 F IH0 S ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /'ɒfɪsəz/ [OALD]
  [officer]
 • นายทหาร[Lex2]
 • พนักงาน: เจ้าหน้าที่ [Lex2]
 • นายตำรวจ: เจ้าพนักงานตำรวจ [Lex2]
 • (ออฟ'ฟิสเซอะ) n. เจ้าหน้าที่ ###SW. officerial adj. ###S. official [Hope]
 • (n) เจ้าหน้าที่,พนักงาน,นายทหาร [Nontri]
 • /AO1 F AH0 S ER0/ [CMU]
 • /AO1 F IH0 S ER0/ [CMU]
 • (n) /'ɒfɪsər/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top