ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

- No ( N OW1),

Baltimore ( B AO1 L T AH0 M AO2 R).

 


  

 
No
  • ไม่มี[Lex2]
  • ไม่: เปล่า, ไม่มี, ไม่ได้ [Lex2]
  • (โน) adv. adv. ไม่,ไม่มี -n. การปฏิเสธ,คำปฏิเสธ pl. noes,nos [Hope]
  • /N OW1/ [CMU]
  • (n) /n'ʌmbər/ [OALD]
  • (n) /n'ɒu/ [OALD]
Baltimore
  • /B AO1 L T AH0 M AO2 R/ [CMU]
  • (n) /b'ɔːltɪmɔːr/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top