ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

- I ( AY1) vehemently ( V IY1 AH0 M AH0 N T L IY0) disapprove ( D IH2 S AH0 P R UW1 V). - Dr ( D R AY1 V). Morris ( M AO1 R AH0 S).

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
vehemently
 • อย่างรุนแรง: อย่างรุ่มร้อน [Lex2]
 • /V IY1 AH0 M AH0 N T L IY0/ [CMU]
 • /V AH0 HH IY1 M AH0 N T L IY0/ [CMU]
 • (a) /v'iːəməntliː/ [OALD]
disapprove
 • ไม่เห็นด้วย: ไม่ชอบ, ไม่ยอมรับ [Lex2]
 • (ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต. ###SW. disapprover n. ดูdisapprove ###S. criticize [Hope]
 • (vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ [Nontri]
 • /D IH2 S AH0 P R UW1 V/ [CMU]
 • (v) /dˌɪsəpr'uːv/ [OALD]
Dr
 • abbr. Doctor [Hope]
 • /D R AY1 V/ [CMU]
 • /D AA1 K T ER0/ [CMU]
 • (n) /d'ɒktər/ [OALD]
Morris
 • /M AO1 R AH0 S/ [CMU]
 • /M AO1 R IH0 S/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top