ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

- Griffin ( G R IH1 F IH0 N). - I don't know ( AY1 D OW1 N T N OW1).

 


  

 
Griffin
  • สัตว์ที่มีหัวและปีกเป็นนกอินทรี และตัวเป็นสิงโต (ในเทพนิยาย)[Lex2]
  • (กริฟ'ฟิน) n. สัตว์ประหลาดที่หัวและปีกเป็นอินทรีและร่างเป็นสิงโต,ผู้มาใหม่ ###S. griffon,gryphon [Hope]
  • (n) สัตว์ประหลาดในเทพนิยาย [Nontri]
  • /G R IH1 F IH0 N/ [CMU]
  • (n) /gr'ɪfɪn/ [OALD]
I don't know
  • ฉันไม่เห็นด้วย[Lex2]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top