ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

- Good morning ( G UH1 D M AO1 R N IH0 NG), Dolly ( D AA1 L IY0).

 


  

 
Good morning
  • อรุณสวัสดิ์: คำทักทาย / คำบอกลาตอนเช้า [Lex2]
Dolly
  • ตุ๊กตา (ภาษาเด็ก)[Lex2]
  • (ดอล'ลี) n. ตุ๊กตา,รถเตี้ยล้อเล็กสำหรับขนของ,รถไฟบนรางแคบ vt. เคลื่อนไปมาด้วยรถเตี้ย. vi. เคลื่อนกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ด้วยรถเตี้ย ###S. doll [Hope]
  • /D AA1 L IY0/ [CMU]
  • (n) /d'ɒliː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top