ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

- เปล่าๆ ฉันคิดว่าเราน่าจะทําอะไรบางอย่างให้คนอื่นรู้สึกว่า แมนเดอเลย์ยังคงเป็นเหมือนเมื่อก่อน

 


  เปล่าๆฉันคิดว่าเราน่าจะทําอะไรบางอย่างให้คนอื่นรู้สึกว่าแมนเดอเลย์ยังคงเป็นเหมือนเมื่อก่อน
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top