ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ไม่ว่าเราจะอยู่บนพื้นฐานของ คาร์บอนหรือซิลิกอน ทำให้ไม่แตกต่างพื้นฐาน

 


  

  ไม่ว่าเราจะอยู่บนพื้นฐานของคาร์บอนหรือซิลิกอนทำให้ไม่แตกต่างพื้นฐาน
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top