ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ไม่มีผู้หญิงคนอื่น ๆ จะแข็งหัวใจ ของเธอเป็นเจ้า และยืนห่างจากสามีของเธอ "

 


  

  ไม่มีผู้หญิงคนอื่นๆจะแข็งหัวใจของเธอเป็นเจ้าและยืนห่างจากสามีของเธอ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top