ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ในมือของฉัน เอกสารที่ฉันกำลังถืออยู่นี้ เป็นหลักฐานว่าผู้หญิงคนนี้ นายกเทศมนตรีของคุณ ยักยอกเงินกองทุนของเมืองนี้

 


  ในมือของฉันเอกสารที่ฉันกำลังถืออยู่นี้เป็นหลักฐานว่าผู้หญิงคนนี้นายกเทศมนตรีของคุณยักยอกเงินกองทุนของเมืองนี้
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top