ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ในการรักษาด้วย whises katherine ( K AE1 TH ER0 IH0 N) วัดของเธอต้อนรับศรัทธาที่จะเข้าสู่การสวดมนต์อยู่ภายในกำแพงของ

 


  

  ในการรักษาด้วย วัดของเธอต้อนรับศรัทธาที่จะเข้าสู่การสวดมนต์อยู่ภายในกำแพงของ
katherine
  • /K AE1 TH ER0 IH0 N/ [CMU]
  • /K AE1 TH R IH0 N/ [CMU]
  • (n) /k'æthrɪn/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top