ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

แต่เราขอร้องท่าน ฮินดู มุสลิม และซิกข์ ช่วยให้เราได้พบกับแสงสว่าง

 


  

  แต่เราขอร้องท่านฮินดูมุสลิมและซิกข์ช่วยให้เราได้พบกับแสงสว่าง
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top