ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

แต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับคุณ จะเป็นการทดสอบ ขอบเขตของดุลพินิจของคุณ

 


  

  แต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับคุณจะเป็นการทดสอบขอบเขตของดุลพินิจของคุณ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top