ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

แต่ฉันก็คาดว่าโมริอาร์ตี้ก็คงหาใครบางคนที่เหมือนฉันมาก มาเพื่อสร้างแผนให้ฉันเป็นผู้ต้องหา แล้วคนนั้นไม่ว่าใครก็ตาม ต้องโดนกำจัดแน่ เมื่อเขาไม่มีประโยชน์แล้ว

 


  

  แต่ฉันก็คาดว่าโมริอาร์ตี้ก็คงหาใครบางคนที่เหมือนฉันมากมาเพื่อสร้างแผนให้ฉันเป็นผู้ต้องหาแล้วคนนั้นไม่ว่าใครก็ตามต้องโดนกำจัดแน่เมื่อเขาไม่มีประโยชน์แล้ว
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top