ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เราไม่มีอะไรที่จะได้รับหรือสูญเสียโดย ... โดยคำตัดสินของเรา

 


  

  เราไม่มีอะไรที่จะได้รับหรือสูญเสียโดยโดยคำตัดสินของเรา
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top