ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เราเชื่อว่า ไม่ว่าใครก็ตาม ที่ทำการฆาตกรรมเหล่านี้ ถูกโน้มน้าวจิตใจได้ง่าย และอาจจะตอบสนองกับคำพูดที่รุนแรง

 


  

  เราเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ทำการฆาตกรรมเหล่านี้ถูกโน้มน้าวจิตใจได้ง่ายและอาจจะตอบสนองกับคำพูดที่รุนแรง
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top