ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เราอยู่ใกล้กับความรุนแรงที่จะเขย่าโลก และเรามีความล่าช้าอย่างต่อเนื่องเพราะ ...คุณไม่สามารถชิงไหวชิงพริบคนโง่ที่มีโล่

 


  

  เราอยู่ใกล้กับความรุนแรงที่จะเขย่าโลกและเรามีความล่าช้าอย่างต่อเนื่องเพราะคุณไม่สามารถชิงไหวชิงพริบคนโง่ที่มีโล่
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top