ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เมื่อการค้าเป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ ทุกคนจะมั่งคั่งและ มีความเป็นอยู่ที่ดี

 


  

  เมื่อการค้าเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ทุกคนจะมั่งคั่งและมีความเป็นอยู่ที่ดี
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top