ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เพื่อแยกพลังของเธอออกจากสมองส่วนจิตสำนึก - และมันมีผลทำให้เธอมีพัฒนาการแบบสองบุคลิกภาพ

 


  

  เพื่อแยกพลังของเธอออกจากสมองส่วนจิตสำนึกและมันมีผลทำให้เธอมีพัฒนาการแบบสองบุคลิกภาพ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top