ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เปล่า ผมเชื่อว่าชายคนนั้น\ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากต่างหาก และทางเดียวที่จะยังหาประโยชน์เข้าตัวได้ คือการลงเล่นธุรกิจอิสระ

 


  

  เปล่าผมเชื่อว่าชายคนนั้นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากต่างหากและทางเดียวที่จะยังหาประโยชน์เข้าตัวได้คือการลงเล่นธุรกิจอิสระ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top