ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เธอรู้ว่าการสูญเสียของแผ่นดิน จะช่วยลดอัตราผลตอบแทนของเขา และส่งผลกระทบต่อตำแหน่งของเขาในตลาด การสูญเสียของเขาจะได้รับของเธอ

 


  

  เธอรู้ว่าการสูญเสียของแผ่นดินจะช่วยลดอัตราผลตอบแทนของเขาและส่งผลกระทบต่อตำแหน่งของเขาในตลาดการสูญเสียของเขาจะได้รับของเธอ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top