ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เจ้าคิดว่าคนเราควรจะ พูดเพียงแต่ในด้านดี ของคนทรยศเพียงเพราะว่าเขาถูก ดาบแทงเสียบทะลุอกงั้นหรือ

 


  

  เจ้าคิดว่าคนเราควรจะพูดเพียงแต่ในด้านดีของคนทรยศเพียงเพราะว่าเขาถูกดาบแทงเสียบทะลุอกงั้นหรือ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top