ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

วันนี้มันได้ทำการแบ่งเซลล์เป็นแปดเซลล์แล้ว และแช่แข็งมัน เพื่อทำการระงับกระบวนการพัฒนาต่อไป

 


  วันนี้มันได้ทำการแบ่งเซลล์เป็นแปดเซลล์แล้วและแช่แข็งมันเพื่อทำการระงับกระบวนการพัฒนาต่อไป
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top