ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

รู้ไหมว่ามีผู้คนมากมายที่ตรงดิ่งจากการปฏิเสธ กลับไปเป็นสิ้นหวัง โดยไม่มีการหยุดระหว่างกลาง

 


  รู้ไหมว่ามีผู้คนมากมายที่ตรงดิ่งจากการปฏิเสธกลับไปเป็นสิ้นหวังโดยไม่มีการหยุดระหว่างกลาง
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top