ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

รูปปั้นพระคริสต์กำลังพังทลาย ความกลัว และสับสนแผ่กระจายไปทั่วโลก โอลิมปิคครั้งที่ 30 ณ กรุงลอนดอน ถูกเลื่อนออกไป

 


  

  รูปปั้นพระคริสต์กำลังพังทลายความกลัวและสับสนแผ่กระจายไปทั่วโลกโอลิมปิคครั้งที่ณกรุงลอนดอนถูกเลื่อนออกไป
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top