ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

มีนักพันธุศาสตร์ชื่อนี้ไม่มากนัก แต่ ดร.เมฟ โดโนแวน ขอลาหยุด จาก ม.เมนเดลเมื่อ 10 เดือนก่อน

 


  

  มีนักพันธุศาสตร์ชื่อนี้ไม่มากนักแต่ดรเมฟโดโนแวนขอลาหยุดจากมเมนเดลเมื่อเดือนก่อน
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top