ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

มีข้อขัดแย้งอะไรที่คุณใช้ CT ( K AO1 R T)?

 


  

  มีข้อขัดแย้งอะไรที่คุณใช้
CT
  • ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computerized axial tomography) [LongdoEN]
  • abbr. circulation time,clotting time [Hope]
  • /K AO1 R T/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top