ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

มันเป็นโรคทางระบบประสาท \ ที่หนึ่งจะเริ่มต้นอย่างช้าๆ ที่จะสูญเสียทักษะยนต์ \ และความรุนแรงของอาการทางจิต

 


  มันเป็นโรคทางระบบประสาทที่หนึ่งจะเริ่มต้นอย่างช้าๆที่จะสูญเสียทักษะยนต์และความรุนแรงของอาการทางจิต
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top