ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

มันจะปรากฏขึ้นกับผมว่าที่ ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อสรุป จะต้องเป็น ว่าการทำผิดของบันทึก ประวัติศาสตร์

 


  

  มันจะปรากฏขึ้นกับผมว่าที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อสรุปจะต้องเป็นว่าการทำผิดของบันทึกประวัติศาสตร์
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top