ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

พอร่มนำรับลมเต็มที่แล้ว มันจะดึงร่มหลักให้กาง สีแดงคือร่มสำรอง,

สีน้ำเงินคือร่มหลัก

 


  

  พอร่มนำรับลมเต็มที่แล้วมันจะดึงร่มหลักให้กางสีแดงคือร่มสำรองสีน้ำเงินคือร่มหลัก
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top