ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

พวกเขาต้องการที่จะสอบถามคุณ ที่สิ่งอำนวยความสะดวก Yankee ( Y AE1 NG K IY0) สีขาว.

 


  พวกเขาต้องการที่จะสอบถามคุณที่สิ่งอำนวยความสะดวก สีขาว
Yankee
  • ชาวอเมริกัน[Lex2]
  • คนอเมริกัน: พวกแยงกี้ [Lex2]
  • (แยง'คี) n. ชาวอเมริกัน [Hope]
  • /Y AE1 NG K IY0/ [CMU]
  • (n (count)) /j'æŋkiː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top