ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ผมฉุกคิดเรื่องนี้ เพราะผมมีแรงศรัทธา ที่เห็นภาพเกเยอร์อยู่ใน ภาพอนาคตของผม หมายถึงข้อมูลเขา จะมีความสำคัญกับเรา

 


  ผมฉุกคิดเรื่องนี้เพราะผมมีแรงศรัทธาที่เห็นภาพเกเยอร์อยู่ในภาพอนาคตของผมหมายถึงข้อมูลเขาจะมีความสำคัญกับเรา
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top