ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ปกติแล้วฉันนับถือทัศนคติมาดแมน ดื้อแพ่งของคุณต่อผู้มีอำนาจ แต่ในกรณีนี้ คุณทำผิดพลาดอย่างโง่เขลา

 


  

  ปกติแล้วฉันนับถือทัศนคติมาดแมนดื้อแพ่งของคุณต่อผู้มีอำนาจแต่ในกรณีนี้คุณทำผิดพลาดอย่างโง่เขลา
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top