ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

บางคนไม่ได้ออกกำลังมานาน,

เมื่อได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทำให้เป็นลมได้

 


  

  บางคนไม่ได้ออกกำลังมานานเมื่อได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทำให้เป็นลมได้
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top