ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

นายพลก๊อกกวางได้คัดค้านเรื่องนี้เพราะกลัวว่า นายพลซางกองกูลจะมีอำนาจที่เข้มแข็ง แต่นายพลซางกองกูลกำลังให้ของขวัญล้ำค่าและให้เขาเข้ามาร่วมในแผนการ

 


  นายพลก๊อกกวางได้คัดค้านเรื่องนี้เพราะกลัวว่านายพลซางกองกูลจะมีอำนาจที่เข้มแข็งแต่นายพลซางกองกูลกำลังให้ของขวัญล้ำค่าและให้เขาเข้ามาร่วมในแผนการ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top