ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

นั่นก็เพราะเธอฟื้นขึ้นมาจากความตาย เท่าที่ฉันเข้าใจ มันก็เหมือนการดื่มเลือดแวมไพร์ ฉันเลยไม่ได้รับสารอาหารจริงๆ จากตัวเธอ ดังนั้น..

 


  

  นั่นก็เพราะเธอฟื้นขึ้นมาจากความตายเท่าที่ฉันเข้าใจมันก็เหมือนการดื่มเลือดแวมไพร์ฉันเลยไม่ได้รับสารอาหารจริงๆจากตัวเธอดังนั้น
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top