ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ท่านนายพล เราจับสัญญาณของทอยดาเรี่ยน\ ได้จากดวงจันทร์ แต่การสื่อสารของเราทั้งหมด ถูกรบกวนครับ

 


  ท่านนายพลเราจับสัญญาณของทอยดาเรี่ยนได้จากดวงจันทร์แต่การสื่อสารของเราทั้งหมดถูกรบกวนครับ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top