ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ที่แปลกก็คือ นี่เป็นครั้งแรกที่พุ่งเป้าไปยัง ทรัพย์สินของสหรัฐฯ โดยตรง

 


  

  ที่แปลกก็คือนี่เป็นครั้งแรกที่พุ่งเป้าไปยังทรัพย์สินของสหรัฐฯโดยตรง
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top