ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ทำให้เกิดความรุนแรง ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และหลังจากการพิจรณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว มันเป็นหน้าที่อันเคร่งครัด ของสภานี้

 


  

  ทำให้เกิดความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากการพิจรณาอย่างถี่ถ้วนแล้วมันเป็นหน้าที่อันเคร่งครัดของสภานี้
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top