ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ถ้าหมายถึงหมวกแคปที่เอาไว้ใส่ ตอนใส่ชุดนอนแล้วถือเทียน ฉันมีแล้วอันนึง

 


  

  ถ้าหมายถึงหมวกแคปที่เอาไว้ใส่ตอนใส่ชุดนอนแล้วถือเทียนฉันมีแล้วอันนึง
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top