ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ถ้าส่วนหัวจมลงไปในน้ำ น้ำจะไหล่บ่าเข้าท่วมฝาที่กั้นช่วงชั้น-อี ทีละห้องจนถึงข้างหลัง ไม่มีทางยับยั้ง

 


  

  ถ้าส่วนหัวจมลงไปในน้ำน้ำจะไหล่บ่าเข้าท่วมฝาที่กั้นช่วงชั้นอีทีละห้องจนถึงข้างหลังไม่มีทางยับยั้ง
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top