ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ตั้งแต่วันนี้ไป\ คำแนะนำที่ฉันให้ก็จะเป็นเมนูที่ขายไม่ออก หรือทำจากวัตถุดิบค้างคืน หรือเมนูที่เชฟกำลังพัฒนาอยู่

 


  

  ตั้งแต่วันนี้ไปคำแนะนำที่ฉันให้ก็จะเป็นเมนูที่ขายไม่ออกหรือทำจากวัตถุดิบค้างคืนหรือเมนูที่เชฟกำลังพัฒนาอยู่
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top