ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ดีฉันไม่อาจจะเป็นคนที่แต่งตัว ประหลาด swiftest ( S W IH1 F T AH0 S T) ในโลกแม้ในขณะที่ฉันไม่ได้ แขวนมากกว่า แต่ฉันดูเหมือนจะจำ กระบวนการ

 


  ดีฉันไม่อาจจะเป็นคนที่แต่งตัวประหลาด ในโลกแม้ในขณะที่ฉันไม่ได้แขวนมากกว่าแต่ฉันดูเหมือนจะจำกระบวนการ
swiftest
 • /S W IH1 F T AH0 S T/ [CMU]
 • (adj) /sw'ɪftɪst/ [OALD]
  [swift]
 • ฉับพลัน: ฉับไว, ทันที [Lex2]
 • ว่องไว: คล่องแคล่ว, รวดเร็ว [Lex2]
 • อย่างรวดเร็ว: อย่างทันควัน [Lex2]
 • นกชนิดหนึ่งคล้ายนกนางแอ่น[Lex2]
 • จิ้งจก: จิ้งจกขนาดเล็กซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว [Lex2]
 • กระสวยด้าย: เครื่องกรอ [Lex2]
 • (สวิฟทฺ) adj.,adv. รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน,ทันที,ทันควัน n. นกปีกยาวคล้ายนกนางแอ่น,ตะกร้าด้าย,จิ้งจก ###SW. swiftness n. ###S. rapid [Hope]
 • (adj) ว่องไว,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน [Nontri]
 • /S W IH1 F T/ [CMU]
 • (n (count),adj) /sw'ɪft/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top