ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ซึ่งเขียนไว้ว่า "รัฐย่อมไม่อาจเพิกถอนสิทธิของบุคคลใดจากชีวิต "อิสรภาพหรือทรัพย์สินโดยไม่มีกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม"

 


  

  ซึ่งเขียนไว้ว่ารัฐย่อมไม่อาจเพิกถอนสิทธิของบุคคลใดจากชีวิตอิสรภาพหรือทรัพย์สินโดยไม่มีกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top