ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ซึ่งทำให้ผมมีอภิสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสงสัย ในสภาพจิตและความภักดีของคุณ ว่าคุณมีค่าพอจะทำงานต่อไปหรือเปล่า

 


  

  ซึ่งทำให้ผมมีอภิสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสงสัยในสภาพจิตและความภักดีของคุณว่าคุณมีค่าพอจะทำงานต่อไปหรือเปล่า
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top