ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมา คืนเเล้วคืนเล่า เฝ้าคิดถึงแต่คุณนาย ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป

 


  

  ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมาคืนเเล้วคืนเล่าเฝ้าคิดถึงแต่คุณนายต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top