ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ฉันอยากจะแนะแนวทาง เพื่อให้เธอเข้าไปเผชิญ กับโลกที่แท้จริงได้อย่างไม่ลำบาก

 


  

  ฉันอยากจะแนะแนวทางเพื่อให้เธอเข้าไปเผชิญกับโลกที่แท้จริงได้อย่างไม่ลำบาก
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top