ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ใน ความสามารถของคุณ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วย ตัวเอง

 


  

  ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ในความสามารถของคุณเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วยตัวเอง
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top