ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ฉันจะบอกชื่อนักวิทยาศาสตร์ 3 คน แล้วนายจะเรียงพวกเขาตามลำดับ การทำคุณประโยชน์

 


  

  ฉันจะบอกชื่อนักวิทยาศาสตร์คนแล้วนายจะเรียงพวกเขาตามลำดับการทำคุณประโยชน์
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top