ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

จูเนอรู้ว่าถ้าจะเอาชนะการแข่งขัน... ...เขาต้องยอมรับภาวะจิตใจของเขาก่อน

 


  

  จูเนอรู้ว่าถ้าจะเอาชนะการแข่งขันเขาต้องยอมรับภาวะจิตใจของเขาก่อน
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top