ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและ แสงจ้ามา ในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจน ทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ ดวงตาของเขา

 


  

  จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและแสงจ้ามาในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจนทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ดวงตาของเขา
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top